آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

مهمان مامان

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای کوتاه پند

دبستان پسرانه

داستان های کهن ایرانی

رحمت اله رضائی

مصیبت نامه

دبستان پسرانه

مهمان مامان

هوشنگ مرادی کرمانی

داستانهای کوتاه پند

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

پارسا کاظم زاده

مسابقه: مسابقات نقالی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمدمتین احمدی

مسابقه: جشنواره دانایی توانایی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

بنيامين غلامي

1388/01/25

دبستان پسرانه

محمدطاها حياتي

1391/01/28

دبستان پسرانه

رضا زائري

1393/01/29